DNA boom studií o raní neolitizaci Středomoří

cropped-ob_c0b683_10703724-10204781892858041-64792456349.jpg

Obecná teorie neolitické kolonizace Středomoří, kterou verifikovala expedice Monoxylon I i II, byla založena převážně na zdrojích z archeologických výzkumů (identifikace raních neolitických lokalit s výskytem kardiální keramiky). V poslední dekádě ji ovšem zdárně podpírá a legitimizuje výzkum na poli lidského genomu.

kulturni_okruhy_neolit

Schematická delimitace kulturních okruhu raního neolitu v Evropě. Návaznost kardiální keramiky na Středomoří je zjevná.

Určitá souvislost mezi brzkými neolitiky na východě a západě Mediteránu je zřejmá z poměrně unifikovaného projevu na keramickém inventáři (tzv. keramika cardial-impresso). Nicméně nebyl jasný mechanismus jejího přenosu – napodobování keramických vzorů/import keramiky, nebo skutečná transhumance a o „zasídlování“ pobřeží lidma, kteří používali zhruba stejné výzdobné vzory? Nebo mix obojího? Na základě studií DNA, resp. její části (markery jednonukleotidového polymorfismu), se zdá, že právě přímý transfer lidí je pravděpodobný. Přiševší kolonizátoři (z Levanty, jak jinak) pak odevzdávali (kromě zkušeností z neolitických výdobytků a specifického nádobí) okolí i svůj genetický imprint.

Několikaletý výzkum genomu zaměřený přímo na tuto otázku vede prof. George Stamatoyannopoulos na půdě washingtonské státní univerzity ve Seattlu. První studie jeho teamu jsou již na světě a nikde jinde než v Proceeding of the National Academy of Sciences of USA, což je hodně impaktovaný vědecký žurnál – tak, že si jeho závěry všímají i vědecké obecné popularizační zdroje.

Abstrakt stěžejního článku je online na webu akademie, plné znění … a teď dramatická pauza… je online rovněž, což je u impaktované publicistiky překvapující :). Pokud vládnete dobrou angličtinou a nědělá vám problém genetická terminologie, přeju příjemné čtení.

Výzkum není ojedinělý – třeba další počiny jsou sice publikovány taky v americkém genomickém žurnálu PLOS Genetics, ovšem mezinárodním evropským teamem, který vede Eva Fernández (Liverpool university). Stěžejní studie, světe div se, je taky k dispozici pro veřejnost.

O autorovi

Jozef Chajbullin Koštial
The proud member of monoxylon II expedition.

2 Komentáře k "DNA boom studií o raní neolitizaci Středomoří"

  1. Haplotype genome division of current Europe – with the implications for a past migrations – http://thedockyards.com/genetic-maps-of-europe/

  2. Did the first farmers come from Turkey?
    krátká zpráva o možnostech studia neolitizace Středomoří vede k výzkumu stockholmské univerzity – http://www.stonepages.com/news/archives/005634.html

Napsat komentář: ďobo Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*