MONOXYLON V MÉDIÍCH

 TISK

vsestary_expozice
Otevírání expozice monoxylů a připomenutí expedice komentoval Deník.cz (jeho královéhradecká redakce). Čluny obou expedic byli vystaveny v pavilonu archeoskanzenu ve Všestarech, doprovodního programu se účastnili tak členové expedice, jako i veřejnost.
svet_vedy
Popularizační magazín Svět Vědy přinesl rozhovor s „náčelníkem“ expedičních turnusů Radomírem Tichým shrnující základní informace o organizaci a průběhu expedic. Náčelník informuje i o „všednějších“ dobrodružstvích…
Lide_Zeme_edtorial
Editorial magazínu Lidé a Země 16.8. 2011 zmiňuje expedici Monoxylon. Šéfredaktorka Lenka Klicperová taktně pomlčela o skutečnosti, že sama byla aktivním účastníkem výpravy.
monoxylonI_HaDServer Historie a dobrodružství přinesl obsáhlý (byť s několika faktickými chybami) článek pojednávající o expedici monoxylon I a II.
monoxylon_koktejlDoktor expedice Ladislav Rogozov uveřejnil nádhernou rozpravu expedice Monoxylon I v magazínu Koktejl. Kromě suchých faktů i barvité vyprávění. monox_media_portiragnesRozsáhlá reportáž o expedici Monoxylon II na webu městečka Portiragnes, kde jsme končili francouzskou část expedice.

 VIDEO

ČT2, reportáž z přípravy na Monoxylon II. Zima – jaro 1998, záměr expedice a ukázky dlabání člunu.