PUBLIKACE EXPEDICE

Kromě tiskových zpráv zařazených v sekci „Monoxylon v médiích“ byly expedice hodnoceny i v odborném tisku, s příslušnou analýzou a prezentací vědeckých výsledků. Tato stránka si klade za cíl v přehledné formě uvést odborné zdroje, na které je možné obrátit pozornost v případě hloubkového studia problematiky primitivní námořní plavby.

Monografie

Monoxylon II JktMonografickým zpracováním 2. expedice je publikace „Monoxylon II. Plavba po 8000 letech“ – JB production, 1999:

  • Autor: Radomír Tichý
  • Počet strán: 167 strán
  • Vazba: pevná
  • Rozměry: 215×320 mm
  • Hmotnosť: 1080 g
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 8023845411
  • Rok vydání: 1999
  • Vydavatel: JB Production

Publikace byla k dispozici v prodejních kanálech počátkem 00 let, v součastnosti není oficiálně k dispozici. Potenciální archivovaný náklad je v gesci JB Production a v případě zájmu lze kontaktovat Jiřího Bartoně a pozeptat se na její dostupnost.

Odborné články

Tichý, Radomír – Expedice Monoxylon. Pocházíme z mladší doby kamenné. Tichý, Radomír. Hradec Králové : PF UHK a JB Production, 2001. 222 s. Vyšlo jako Supplementum I časopisu Rekonstrukce a experiment v archeologii]. ISBN:80-238-7391-1; link na databázi odborných zdrojů