VÝSLEDKY A VÝZNAM

Ucelené zhodnocení projektu Monoxylon, který nebyl jen mladíckym dobrodružstvím u moře za peníze sponzorů.

Obecné výsledky

  • Je experimentálně prokázáno, že člun dlabaný z jedného stromu je schopen námořní plavby i na větší vzdálenosti, byť jen v rámci „pokojnějšího“ Středozemního moře (Mare Nostrum). Plavba na Atlantiku v rámci Monoxylu II. poukázala na technické potíže na hladině skutečného oceánu – velké vlny a mohutný příboj činil plavbu krajně riskantní. Lze debatovat o užití monoxylů v různých ročních obdobích (za různých meteorologických podmínek).
  • V případě plavidla „Bracciano“ (předloha monoxylu II.) lze směle uvažovat o možnosti, že bylo používáno i na námořní plavbu. Jeho kopie se ne moři prokázala jako dostatečně stabilní a robustní.
  • Je experimentálně ověřeno, že manipulaci s lodí a samotnou plavbu zvládne i amatérská posádka bez předchozího specializovaného tréninku. Expedice tvořili lidé bez předchozích „námořních zkušeností“ a původem ze středoevropských krajin. Jejich rychlá adaptace na podmínky expedic evokuje myšlenku, že k neolitické plavbě se mohli odvážit i prostí vesničtí neolitici.
  • Použitá plavidla mají nosnost, která umožňuje transportovat obchodovatelný náklad (třeba několik centů kamenné suroviny) bez omezení plavebních schopností. Větším problémem je nákladový prostor, který může omezovat posádku v člunu (třeba převoz domestikovaných zvířat na větší vzdálenost je spíše iluzorium).
  • V případě pobřežní plavby lze konstatovat, že navigace nečiní problém. Součastné mapové podklady a GPS systém nejsou v případě neustálého vizuálního kontaktu s dominantami pobřeží zapotřebí.
  • Obtížnost překonávání námořní cesty se lokálně lišila, což vedlo k formulaci hypotézy o tzv. „zónách nespojitosti“. Omezujícím faktorem nebyly v žádném případě mořské proudy, ale vítr vyvolávající vlnobití.
  • Rychlost plavby je překvapivě vysoká a v extrémním případě lze uvažovat o specializovaných „obchodnících“, kteří jsou schopni sezonně obeplout „zákazníky“ v širším kulturním okruhu („o slunovratu vyrážím za obchody na pobřeží, zajedu až po Zátoku Velkých Beranů a do žní jsem nazpátek, ženo“ ).

Společenský význam

Posádka Tomáše Vobořila v plném tempu.

Posádka Tomáše Vobořila v plném tempu.

Expedice šířili povědomí o archeologii, která je dodnes ve společností považována za zvláštní práci spojenou s olysalými profesory v zaprášených kabinetech plných sbírek brontosaurů. Pozornost, které se dostávalo opáleným členům výprav  v příboji riviérských letovisk byla využita pro propagaci experimentální archeologie, jakožto zcela legitimního způsobu nahlížení na vlastní minulost.

K zvláštním úvahám vede posuzování expedic v rámci aktuálního mezinárodního dění. Tento web vznikl v době, kdy dochází k zvýšenému zájmu médií o „uprchlickou krizi“ – zvýšenou snahou o dosažení Evropy pomocí improvizované námořní cesty. Není mezi tím příčinná souvislost a monoxylon.cz v žádném případě nezajímá žádné morální stanovisko k tématům, které jsou, želbohu, spolitizovány. Ovšem, úvahy o faktu, že expedice (a potažmo „neolitizace“) jsou automaticky propagované v pozitivním významu a aktuální lidské tragédie ve Středomoří zhusta ne, vedou k vědomí o pomíjivosti lidské paměti a racionality „západního světa“.

Expedice vznikali v době (90. léta 20. stol.), která byla „zvláštní“, jelikož se Česká republika nacházela v „tranzitním“ období, kde bylo vše, co nepřinášelo okamžitý ekonomický zisk, převážně eliminováno. Prvním krokem mladé republiky bylo vystavět (i akademickou) infrastrukturu a nastartovat tržní ekonomiku. Z tohoto důvodu bylo načasování expedic asi nejhorším možným počinem, dnes, v době etablovaných grantových agentur a úspěšného ekonomického růstu, takové počiny dělá kde-kdo. Byla to energie „náčelníka“ a lidí kolem něj, kteří ukázali, že kde je vůle, je i cesta. Tento, byť vágní a patetický výrok, je možná skutečným významem expedice Monoxylon, která se neuskutečnila díky penězům, nýbrž jim navzdory. Jestlipak měli naši neolitičtí předkové taky koule vydát se na cestu, když byl „šamanův měšec“ prázdný…